Weergegeven resultaten: 1 tot 4 van 4

Discussie: Shrines of Travian: Een Grondstof Productie Booster

 1. #1
  Gebruiker
  Geregistreerd
  11-03-2015
  Berichten
  4

  Standaard Shrines of Travian: Een Grondstof Productie Booster

  Beste allemaal,

  Dit is een vrij uitgewerkt verslag, voor een TL;DR versie zie de onderkant van het bericht voor een samenvatting.
  Voor hen die niet weten wat TL;DR betekent: Too Long, Didn't Read (Te Lang, Niet Gelezen).

  Korte introductie
  Mijn naam is Wicher. Ik ben 19 jaar en studeer op het moment aan de UvA. Ik speelde Travian van begin T3 tot vlak voor T4, en nu ben ik opnieuw begonnen. Mijn idee was ook mijn motivatie om op het forum te komen rondsnuffelen en te kijken of mijn idee geschikt zou zijn voor Travian zoals het nu is.

  Het Concept
  Mijn idee betreft een Grondstof Productie Booster die de productie van 1 bepaalde grondstof verhoogt voor dorpen van alliantie leden in een bepaalde omtrek.
  Dit idee is enigszins ingewikkeld maar ik zal mijn best doen om alles zo duidelijk mogelijk te maken.

  Herkomst
  Na een paar dagen veel Travian en Kolonisten van Catan droomde ik 2 nachten achter elkaar over een nieuw spelelement voor Travian. Geloof het of niet, dit is me bijgebleven en ik kan me er vrijwel alles van onthouden.
  Het idee van de Booster komt waarschijnlijk vanwege het Kolonisten van Catan scenario "De Specialisten" waarbij er een paar eilanden zijn met hoofdzakelijk 1 grondstof.
  De droom speelde zich af op een Engelstalige BŤta server. Omdat het dus Engels was heet het ook een "Booster", verder in mijn verhaal zullen ook andere Engelse woorden terugkomen.
  Hier zijn ruwe vertalingen van een aantal van de gebruikte termen.
  Booster: Stimulator
  Shrine: Schrijn/Tempel/Heiligdom

  Visualisatie
  Er was een dorp zoals een Wereld Wonder Dorp, maar dan met een "Wonder" op de binnenste cirkel van grondstofvelden. In een 4-4-4-6 zouden dat dus de twee klei-afgravingen boven het dorp, de ijzermijn direct rechts, de houthakker direct onder, en de twee graanvelden rechts.
  Het dorp midden tussen de velden zag er ook enigszins veranderd uit, geen enkel dorp had een muur, de rest was afhankelijk van welke grondstof soort er "Geboost" werd.
  Een Hout Booster Dorp werd omringt door een dik Bos.
  Een Klei Booster Dorp lag midden in een grote kleiafgraving met hier en daar kleinere kuiltjes en bultjes om het dorp heen.
  Een IJzer Booster Dorp lag tussen kleinere bergen boven op een met wolken omringde grote berg.
  Een Graan Booster Dorp lag net als een normaal 1-1-1-15 dorp maar dan met het graan tot waar normaal gesproken een muur staat. Het graan dat in de binnenste cirkel om het dorp heen lag leek iets meer op goud dan op geel. De andere graanvelden hadden de normale kleur.
  Het dorp had door het verlies van 6 grondstofvelden een herverdeling van grondstofvelden. Met de klok mee, beginnend bij de eenzame ijzermijn aan de linker kant van een 4-4-4-6 verdeling, was dit de verdeling van velden: IJzermijn, Houthakker, Graanakker, Houthakker, IJzermijn, Graanakker, Graanakker, Klei-afgraving, Graanakker, Klei-afgraving, Graanakker, en tot slot Graanakker. Dus een 2-2-2-6.

  In het dorpsoverzicht stond in de binnenste cirkel van het dorp, net als een Wereld Wonder een zo genoemde "Shrine", ook wel gewoon tempel genoemd. Deze Shrine zag er verschillend uit afhankelijk van de soort Booster.
  Een Hout Shrine heette Voice of the Forest (Stem van het Bos). Deze was vierkant. De hoeken waren gemaakt van 4 grote dennen waarvan de takken zo in elkaar overgingen dat het een en al donker groen was. Aan elke zijde was een boog door het groen gesneden, deze boog moest de ingang voorstellen.
  Een Klei Shrine heette The First of the Golems (De Eersten van de Golems). Deze bestond uit 4 beelden van klei die naar buiten gericht stonden. De beelden waren elk iets kleiner dan de silo en zagen er ongeveer zo uit:
  Bijlage 6709
  Elk beeld had een kleine schaal van steen voor zich als offerschaal.
  Een IJzer Shrine heette Heart of the Mountain (Hart van de Berg). Deze was rotsachtig grijs met een structuur als een piramide met uitlopende hoeken. Aan de 4 zijden van de piramide liep een trap naar beneden de berg in.
  Een Graan Shrine heette Well of Plenty (Bron van Overvloed). Deze bestond uit een stenen pilaar met daarop een vogelbadje. Tegen de pilaar aan lag voedsel en in een kring daar omheen lag koren en daar omheen was weer een kring van fris water met 4 gras-groene paden die het water van buiten naar binnen doorbraken.

  Op de kaart zag een dorp met een bepaalde Booster er uit als een dorp van 0-99 populatie midden in de wildernis soort die hoort bij het type Booster.

  Er bestonden ook dorpen met een grondstoffen verdeling waarbij er 12, 10, 8 of 6 van een grondstof was, bijvoorbeeld 12-1-1-4 of 10-1-1-6 of 8-2-2-6 of 6-3-3-6

  Wat doen de Shrine Dorpen?
  1. Een Shrine zal afhankelijk van het niveau (0-20) de productie van de bijbehorende grondstof verhogen. Deze bonus is, net als de gewone productie stimulerende gebouwen, 5% per niveau, maar dan maximaal 100%. MAAR! Het is niet voor je Shrine Dorp. Het is voor de dorpen om je Shrine Dorp heen.
  2. De radius waarbinnen dorpen een verhoogde productie krijgen hangt af van het niveau van de cirkel om het dorp heen waar normaal grondstofvelden lagen. Deze cirkel heet "Aura of the Land" (Aura van het Land), elk niveau verhoogt de radius van de Booster met 1, het maximale niveau is 10. De dorpen die beÔnvloed worden door de Booster moeten binnen de radius liggen, bedenk goed dat a2+b2=c2.
  3. Alleen leden van jouw alliantie kunnen de verhoging ontvangen, leden van een geallieerde alliantie kunnen dit niet.
  4. In een Shrine Dorp kun je in je Shrine een offergave brengen, in ruil voor deze offergave zal een van de verlaten valleien met een 4-4-4-6 verhouding die binnen de productie bonus radius ligt, een verandering in grondstofvelden ondergaan. Je kunt 4 verschillende grootten aan offergaven brengen, de kleinste veranderd een verlaten vallei naar bijvoorbeeld een 6-3-3-6, en de grootste veranderd een verlaten vallei naar bijvoorbeeld een 12-1-1-4. Voor graan is het 3-3-3-9, 2-2-2-12, of 1-1-1-15. Deze dorpen kunnen tot hoofddorp verklaard worden en fungeren verder als normale dorpen. Het maximum aan veranderde dorpen is 1 per 2 niveaus van de Shrine tot niveau 10, en 1 per niveau van 11 tot 20. Op niveau 5 is het maximum dus 2 en op niveau 20 is het 15.

  Verkrijgen van een Shrine Dorp en andere regels
  De Shrine Dorpen zijn heilige verlaten gebieden en kunnen niet veroverd worden, enkel gesticht.
  Hier volgen enkele aandachtspunten wat betreft de regels voor het krijgen en behouden van een Shrine Dorp en andere vragen.
  1. Hoe krijg je een Shrine Dorp? Een speler moet eerst een Artefact van Hout, Klei, IJzer, of Graan verkrijgen uit de schatkamers in een van de "Cities of the Ancients" (Steden van de Oudsten). (Ik wist geen naam voor het artefact, in mijn droom noemde men het gewoon Wood Artefact (Hout Artefact).)

  2. Wat zijn de Steden van de Oudsten? Het midden van de kaart is bedekt met wildernisvelden, de steden zijn 12, 20, 28, of telkens 8 meer, dorpen in deze wildernis. De steden zijn onderverdeeld onder de 4 stammen GalliŽr, Romein, Germaan, en Natar. Op de locaties (1|1) (-1|1) (-1|-1) en (1|-1) liggen de 4 hoofddorpen. De kaart is (denkbeeldig) opgedeeld in 8 pizzapunten met 1 of 2 of 3 of 4 enz Oudsten Dorpen per pizzapunt.

  3. En wanneer je een Artefact hebt? Wanneer je een Artefact hebt dan krijg je de locatie van een Shrine Dorp met de Booster die bij je soort Artefact hoort.

  4. Wat als er al een dorp staat op de locatie van een Shrine Dorp? Dat kan niet aangezien een Shrine Dorp op een wildernis tegel ligt.

  5. Hoe sticht je een Shrine Dorp? Nadat je het Artefact hebt zul je net als bij elk dorp genoeg Cultuur Punten moeten hebben, een Uitbreiding "Slot" open moeten hebben en kolonisten trainen. Dan wanneer je dat allemaal hebt kun je op de wildernis van de verkregen locatie klikken en klikken op "Heiligdom Claimen", net zoals je zou klikken op "Nieuw Dorp Stichten". Hiervoor is naast 3 kolonisten ook je held nodig, deze zal achterblijven in het Shrine Dorp als "Versterking". Je kunt het Artefact niet verplaatsen nadat je het Shrine Dorp hebt gesticht.

  6. Hoe zorg je dat iemand zijn Shrine Dorp verliest? Als je controle over het Artefact verliest dat bij jouw Shrine Dorp hoort, verlies je jouw Shrine Dorp. Naast andere spelers kun je ook aangevallen worden door een van De Oudsten, deze willen wraak op het verlies van hun voorouderlijk erfgoed. In de aanval van een van De Oudsten zal altijd een sterke held meelopen die het Artefact weer terug kan jatten. Deze held is sterker dan de normale helden.

  7. Kan ik een Shrine Dorp ook direct aanvallen? Nee. Een Shrine Dorp ligt verborgen voor iedereen behalve de eigenaar en zijn/haar sitters, dit dorp zal wel in het profiel van de speler verschijnen maar er zullen geen coŲrdinaten achter staan, de naam kan ook niet aangeklikt worden of je zult verwezen worden naar (0|0).

  8. Kan ik een Shrine Dorp dan niet te gemakkelijk als aanvalsdorp of ter stalling gebruiken? Nee. Een Shrine Dorp is een heilige plek, er zullen dus ook geen troepen getraind kunnen worden, enkel kolonisten. Er kunnen wel troepen gestald worden in een Shrine Dorp dit heet een "Eerbetoon". Deze troepen rusten en eten dus maar de helft van het normale graan. Ze verblijven minimaal 24 uur in een Shrine Dorp en zullen 1 uur na terug roeping pas beginnen te lopen, de graan kosten gaan wel direct weer terug naar het dorp van oorsprong.

  9. Wanneer iemand zijn shrine dorp verliest, is het dan ook helemaal vernietigd? Nee. Het zal dan door een van De Oudsten overgenomen zijn net zoals een verwijderde speler door natars wordt overgenomen. De speler kan het Shrine Dorp terug krijgen door het Artefact weer in bezit te krijgen en vervolgens opnieuw met de held en 3 kolonisten op dezelfde locatie te klikken en weer klikken op "Heiligdom Claimen". De gebouwen die er stonden zullen met de tijd verwaarlozen, elk gebouw verliest 1 niveau per 24 uur, als je dus je Artefact terug krijgt en opnieuw je Heiligdom Claimt binnen 10 dagen dan zijn er 9 niveaus van de gebouwen afgegaan. Het hoofdgebouw zal bij opnieuw claimen, ongeacht de verstreken tijd, weer op niveau 1 staan. De troepen die op "Eerbetoon" zijn zullen verloren raken, zonder het artefact zullen zij de weg niet uit de wildernis vinden.

  10. Kan ik het Shrine Dorp ook van mezelf veroveren? Nee. Je kunt een Shrine Dorp niet aanvallen. Het dorp dat het Artefact bevat is ook het dorp dat als uitbreiding het Shrine Dorp heeft, deze twee zijn verbonden, een verovering zou die verbinding verbreken.

  11. Kan ik een Shrine Dorp het thuis dorp van mijn held maken? Nee. Je held kan op Eerbetoon worden gestuurd maar kan niet toegewezen worden aan het dorp. Als dit wel zou kunnen dan krijg je vreemde voorvallen zoals een held die 80 toets vindt bij een avontuur en die toets hebben dan het Shrine Dorp als thuisdorp waardoor je zou kunnen aanvallen vanuit een Shrine Dorp.

  12. Kunnen er grondstoffen vanuit en naar een Shrine Dorp gestuurd worden? Ja. Maar alleen van en naar eigen dorpen.

  13. Kan een speler meer dan 1 Shrine Dorp hebben? Nee. Maar wel meer dan 1 Artefact.

  14. Kunnen Shrine effecten overlappen? Nee, Shrine Dorp locaties liggen ver uit elkaar.

  Voorbeeld van een mogelijke situatie:
  Speler X van alliantie Z heeft een Hout Shrine Dorp op (187|45). Stem van het Bos is niveau 10 (50% bonus) en Aura van het Land is niveau 9 (radius is 9). Hij gebruikt de grootst mogelijke offergave waarbij (188|52) wordt veranderd in een 12-1-1-4. Speler Y van alliantie Z sticht daar een dorp en ontvangt dus 50% bonus productie op hout.
  Speler Y sticht ook een dorp op een normale 4-4-4-6 op (196|46) en ontvangt geen 50% productie bonus op hout want 196-187=9 en 46-45=1 dus de afstand is 9.06 en de radius is maar 9. Speler X breidt Aura van het Land uit naar niveau 10 de bonus wordt nu wel actief voor Speler Y op (196|46).
  Speler X veranderd van alliantie. En speler Y krijgt dus geen bonus meer van speler X en kan niet het Shrine Dorp aanvallen om deze bonus zomaar opnieuw te bemachtigen. Speler Y veroverd dus het Artefact van Speler X en sticht vanuit het dorp met het Artefact opnieuw het Shrine Dorp op (187|45). Dit doet hij in 75 uur na het stelen van het Artefact, er zijn dus 75/24=3.125=3 niveaus verwaarloosd. Stem van het Bos is nu niveau 7 en Aura van het Land is ook niveau 7 dus speler Y heeft geen productie bonus in (188|52) en ook niet in (196|46).

  Mogelijke aanpassing in speldoel
  Dit idee kan bestaan naast de Wereld Wonderen. In dit geval zijn de Shrine Dorpen gewoon onderdeel van het spel en goede productie bonussen. Een Wereld Wonder veeg zou bijvoorbeeld gemaakt kunnen worden in een 1-1-1-15 met 150% oases, met een bakker en een korenmolen, en binnen 10 velden van een Bron van Overvloed van niveau 10 voor een totale bonus van 300%, dus 400% opbrengst, wat het probleem voor stalling van troepen zeer sterk verminderd.
  Zelf leek het mij een idee dat een alliantie van 1 grondstof ALLE Shrines moet hebben zonder dat een andere alliantie van 1 grondstof ALLE Shrines heeft. Nadat een alliantie 7 dagen achtereen aan deze voorwaarde heeft voldaan zullen zij "De glorie der Oudsten" ontvangen en het spel winnen.

  Meerwaarde, Haalbaar, en Realistisch
  Meerwaarde:
  Ik ben er van overtuigd dat dit idee nog sterker dan het prachtige AEU scenario zich focust op de kracht van 1 alliantie. Ook creŽert het een unieke vorm van kwetsbaarheid, als je het Artefact verliest ben je gelijk een enorm voordeel kwijt, zonder dat de tegenstander direct het volledige voordeel overneemt aangezien (doorgaans) alleen jouw alliantie een cluster rond de Shrine heeft.
  De Shrines zullen clusteren dan ook compleet vernieuwen. Er zijn geen van te voren bepaalde gebieden waar men zou willen clusteren en het overnemen van een cluster is nog nooit zo lucratief geweest.
  Met de huidige doelen, WW en Overwinningspunten, kun je stuitten op hele kleine verschillen tussen allianties, dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voorwaarde van ALLE Artefacten van een soort in bezit hebben zonder dat een andere alliantie dat heeft.

  Haalbaar:
  Na ik gezien heb wat men met AEU heeft kunnen doen denk ik dat een aantal onderdelen van Shrines of Travian zeker gebruikt kunnen worden. Ik ben me volkomen bewust van het feit dat de kans nihil is dat het volledige idee letterlijk gebruikt zou kunnen worden. Maar sommige ideeŽn kunnen best wel gebruikt worden, zoals de bovengenoemde overwinningsvoorwaarde.

  Realistisch:
  Jazeker, in de tijd voor het christelijke Romeinse Rijk hadden de Romeinen, GalliŽrs, en Germanen heidense goden en rituelen waarvan zij van overtuigd waren dat het invloed had op hun levens en de levens van anderen. Het enige wat niet geheel mogelijk zou zijn geweest is dat GalliŽrs en Germanen zouden weten wat Golems zijn, aangezien deze wezens uit de Joodse mythologie komen.
  Verder kunnen mystieke dingen wel voorkomen in Travian, als een stel schoenen van de voorouders van de Griekse goden de snelheid van legers kan verdubbelen, waarom zou een heiligdom niet de wereld er omheen kunnen veranderen?

  TL;DR versie
  Artefact veroveren om een verborgen dorp te stichten waar je 2 gebouwen hebt die samen er voor zorgen dat jij en je alliantie leden rondom het dorp een verhoogde productie bonus krijgen van de grondstoffensoort die overeenkomt met het veroverde Artefact.

  Bedankt voor het lezen.

 2. #2
  Gebruiker haye's schermafbeelding
  Geregistreerd
  21-06-2009
  Berichten
  790

  Standaard

  Ik zeg doen.
  Ik heb je hele verhaal niet gelezen maar als het zo lang is dan zal het wel goed uitgedacht zijn.

 3. #3
  Gebruiker
  Geregistreerd
  11-05-2014
  Berichten
  317

  Standaard

  Ik vind het leuk totdat je over 'dorpen veranderen' (qua veldjes dan) begint. Dan is de hele spelbalans om zeep als je zomaar croppers kan toveren. Wťl erg leuk vond ik het stuk over enkele speciale dorpen waar je een soort artefact zou kunnen plaatsen om vervolgens (niveau/arte afhankelijk) de radius van de productieverhoging te bepalen. Je kunt het dan ipc ook simpel houden en gewoon +xx% productie artes toevoegen. Gewoon groot en klein, geen unieke.
  EX: MeGusta | Bermuda | Yakuza => HUIDIG: WALKURE(borgore) | GAUW!(????)
  Wij vegen de vloer met u aan. ©VerenigingVoorKuisvrouwenZonderWerk

 4. #4
  Gebruiker
  Geregistreerd
  11-03-2015
  Berichten
  4

  Standaard

  Nou, men kan idd 1-1-1-15 neer gaan gooien, maar die leveren niet zo heel extreem veel op zonder de juiste oases. Je kunt dus wel veel 1-1-1-15 met minimaal 150% krijgen, maar niet zo heel veel.
  Bedenk ook dat je graan kan uitsluiten uit het idee, of de radius voor 1-1-1-15 naar maximaal 5 kan halen, of bijvoorbeeld alleen veranderingen aan 7 croppers toestaan.
  Het idee was dat er rond deze Shrine Dorpen heel veel wildernis is, dus ook al heb je een radius van 10, dan zal ongeveer 50% bedekt zijn met wildernis, en maar ongeveer 25% van de verlaten valeien zijn 4-4-4-6 dus 12.5% van de velden zijn beschikbaar... dat zijn er meer dan 50...
  OKE radius van 5 geeft iets meer dan 12 velden die kunnen transformeren.
  Je zou bijvoorbeeld dus de graanbonus maximaal 5 velden radius geven en maximaal 50% bonus van de Shrine.

Soortgelijke discussies

 1. Grondstof productie held
  By TRRSC in forum Vragen
  Reacties: 1
  Laatste bericht: 26-12-2011, 19:41

Regels voor berichten

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •