Weergegeven resultaten: 1 tot 5 van 5

Discussie: Het gevechtssysteem van Travian

 1. #1
  Gebruiker Tummasibluma's schermafbeelding
  Geregistreerd
  30-04-2009
  Berichten
  459

  Talking Het gevechtssysteem van Travian

  Gevechtsysteem

  Deze handleiding gaat over de precieze formule’s waarmee in Travian gevechten worden berekend. Het nut hiervan is niet (alleen) dat je aanvallen kan berekenen, hiervoor zijn simulatoren gemaakt, maar je kan erg veel leren van de specifieke formule’s waarmee gevechten worden berekend.
  Origineel gezien is deze handleiding geschreven door kirilloid, maker van deze website, een geweldige site met allerlei zinvolle tools waaronder een gevechtssimulator. Echter heb ik ervoor gekozen om zijn handleiding niet letterlijk te vertalen maar er enigszins een eigen draai aan te geven. De formule’s en een behoorlijk gedeelte van de inhoud komt wel van hem.

  Voor het gemak is de handleiding opgedeeld in vier delen. Allereerst zal de manier om het aantal punten van aanvaller en verdediger te berekenen, worden besproken. In het tweede deel zullen alle bonussen die van toepassing zijn op zowel aanvallende als verdedigende legers worden besproken. In het derde deel worden de formule’s die de aanval daadwerkelijk bepalen, beschreven. In het vierde deel zal ik nog kijken naar speciale soorten aanvallen zoals scouten en katapulteren.

  Punten bepalen

  Aanvals- en verdedigingspunten

  Om het verloop van een aanval te berekenen is het van belang te weten hoeveel aanval en verdediging er betrokken is bij de aanval. In Travian wordt dit bepaald met aanvals”punten” en verdedigings”punten”. Van alle eenheden kun je deze statistieken vinden bij in-game help of op Travian Answers. Om het aantal aanvalspunten in een aanval te bepalen vermenigvuldig je gewoon steeds het aantal eenheden met het aantal aanvalspunten dat die eenheid heeft en je telt alles op. Voor verdediging ligt dit iets ingewikkelder bij aanvallen die zowel infanterie als cavalerie bevatten. Dit brengt ons meteen tot het volgende gedeelte.

  Bepalen van verdedigingspunten bij gemengde aanvallen

  Verdedigende troepen hebben zowel infanterie als cavalerie verdediging. Als je met enkel infanterie aan zou vallen zou worden gerekend met alleen de infanterie waarde, andersom voor alleen cavalerie. Wat gebeurt er nu als met infanterie en cavalerie wordt aangevallen?
  In dit geval moet er een verhouding tussen infanterie en cavalerie worden bepaald. Hiervoor reken je als eerste uit hoeveel infanterie punten en cavalerie punten in de aanval betrokken zijn. Vervolgens vermenigvuldig je de infanterie verdediging met de relatieve hoeveelheid infanterie in de aanval, en hetzelfde voor cavalerie.

  Een klein voorbeeldje voor de duidelijkheid:
  1000 knuppelvechters en 250 Germaanse Ridders vallen 1000 legionairs aan.
  De 1000 knuppelvechters geven een aanvalskracht van 40*1000 = 40.000 punten
  250 GR leveren in totaal 150*250 = 37.500 punten
  Totaal is dat 77.500 punten. Als we nu willen weten hoeveel infanterie er relatief betrokken was in de aanval, delen we het aantal infanterie punten door het totaal:
  40.000/77.500 = 0,516 = 51,6%
  Hetzelfde voor cavalerie:
  37.500/77.500 = 0,484 = 48,4%
  Om nu het aantal defpunten te bereken vermenigvuldigen we de infanterie def van legionairs met het aantal legionairs en daarna met 0,516, en de cavalerie def van legionairs met het aantal legionairs en dan met 0,484, waarna we de twee uitkomsten optellen:
  35*1000*0,516 = 18060
  50*1000*0,484 = 24200
  Opgeteld levert dit dus 42.260 defpunten op.
  Als we hier de Germaanse Ridders simpelweg hadden weggelaten, was het aantal defpunten te berekenen geweest door:
  35*1000 = 35.000
  Het aantal defpunten is dus toegenomen door de 250 Germaanse Ridders toe te voegen, het aantal aanvalspunten echter ook.

  Basis verdediging en Paleis/Residentie

  Elk dorp heeft een basisverdediging van 10 punten. Dit moet bij elke berekening worden meegenomen.
  Paleis en residentie geven een extra basisverdediging aan een dorp. Deze is te bepalen doormiddel van de volgende formule:
  2*(level)^2
  Voorbeeld:
  Level 6 paleis geeft:
  2*6^2 = 72 punten.
  Er is standaard al een verdediging van 10 punten. De totale verdediging van een leeg dorp met een paleis level 6 zal dus 82 punten zijn.
  In het volgende stuk heb ik consequent deze 10 punten buiten beschouwing gelaten, dit maakt de berekeningen iets simpeler en logischer.

  Bonussen

  Upgrades

  Er zijn nogal wat verschillende formules te vinden op internet die de nieuwe aanvalskracht aangeven van geüpgrade eenheden. De correcte formule hiervoor is alsvolgt:
  Basis + (basis +300*graanverbruik/7) * (1,007^level - 1)
  Op graanverbruik zijn logischerwijs artefacten en drinkplaats niet van toepassing.
  Upgrades zijn sinds T4 tegelijk van toepassing op aanval als verdedigingswaarde. In voorgaande versies moet de bonus apart worden berekend voor aanval en verdediging.
  Het meenemen van graanverbruik in de formule, zorgt ervoor dat eenheden die meer graan verbruiken logischerwijs meer voordeel ontvangen van upgrades.

  Moraalbonus
  Dit is een bonus die alleen van toepassing is als de verdediger kleiner is dan de aanvaller. Er wordt altijd gerekend met de account-populatie van aanvaller en verdediger:
  (Aanvallerpopulatie/verdedigerpopulatie)^0,2
  In het geval dat de aanvaller minder aanvalspunten heeft dan de verdediger aan verdedigingspunten, is de formule alsvolgt:
  (Aanvallerpopulatie/verdedigerpopulatie)^(0,2*(Aanvalspunten/verdedigingspunten))

  Hier komt een getal uit dat altijd groter is dan 1, en geen waarden aan mag nemen boven de 1,5. In het geval dat de verdediger een populatie van 0 heeft (delen we uiteraard niet door 0 :P) nemen we de bonus precies 1,5.
  Vervolgens vermenigvuldigen we het aantal verdedigingspunten simpelweg met dit getal.
  Met ditzelfde getal wordt de hoeveelheid loyaliteit die bij een aanval wordt afgehaald, verminderd.
  Oases hebben standaard een account-populatie van 500. Als een oase is overgenomen, neemt deze de account-populatie van het account waar het bij hoort aan.
  WW-dorpen hebben altijd moraalbonus 1.

  Muurbonus

  De muurbonus is een vrij simpel concept. De bonus die de muur geeft is afhankelijk van de stam van de eigenaar van het dorp.
  Bij een Germaanse muur is de bonus te berekenen met 1,020^level.
  Bij een Gallische muur is de bonus te berekenen met 1,025^level.
  Bij een Romeinse muur is de bonus te berekenen met 1,030^level.
  Vervolgens vermenigvuldig je het totaal aantal defpunten met dit getal.

  Algemene aanvallen en overvallen

  Aanval berekenen

  Nu we de punten kunnen bepalen van zowat iedere soort aanval, kunnen we de uitkomst van de aanval berekenen.
  Bij een aanval verliest één partij altijd al zijn troepen. Welke van de twee partijen dit is, is niet moeilijk te bepalen. Als het totaal aantal aanvalspunten groter is dan het totaal aantal verdedigingspunten, wint de aanvaller en verliest de verdediger. Als dit kleiner is, is dit vanzelfsprekend precies andersom. Als je nu het verlies van de winnende partij wil bepalen, moet je de volgende formule gebruiken:
  (punten_verliezer/punten_winnaar)^1,5
  Dit levert een getal op tussen 0 en 1. Als je de aanvallende troepen vermenigvuldigt met dit getal en vervolgens afrondt, krijg je het aantal troepen dat zal sterven tijdens de aanval.

  Een simpel voorbeeld waarbij de aanvaller wint:
  1000 knups vallen 100 praetorianen aan.
  Aanvaller heeft dan dus 1000*40 = 40.000 punten
  De verdediger heeft 100*65 = 6.500 punten
  De verdediger verliest overduidelijk, alle 100 praetorianen zullen verdwijnen.
  De aanvaller verliest:
  (6.500/40.000)^1,5 = 0,0655 = 6,55% van zijn troepen.
  Er zullen dus in totaal 1000*0,0655 = 65,50 knups verdwijnen. Afgerond is dit 66 knups. Er blijven dus 1000-66 = 944 knups over na de aanval.

  Een zelfde voorbeeld waarbij de verdediger wint:
  100 Germaanse Ridders vallen 1000 legionairs en 1000 praetorianen aan.
  De aanvaller heeft 100*160 = 16.000 punten
  De verdediger heeft 1000*50+1000*35 = 85.000 punten
  De verdediger wint, er zullen dus geen Germaanse Ridders terugkeren.
  In de verdediging wordt het volgende gedeelte van de troepen verloren:
  (16.000/85.000)^1,5 = 0,08166 = 8,166%
  Er gaan dan dus 1000*0,08166 = 81,66 legionairs en 1000*0,08166 = 81,66 praetorianen verloren.
  Er blijven dan 1000-82 = 918 legionairs en 918 praetorianen over.

  Overval berekenen

  Bij een overval werkt het allemaal net iets anders. Er is nog steeds sprake van een winnende en verliezende partij, maar geen van beide partijen verliest alle troepen. In plaats daarvan verliezen allebei de partijen een gedeelte.
  Als eerste is het van belang net zoals bij een aanval de verhouding verloren troepen te berekenen. Vervolgens vul je de uitkomst hiervan in in de volgende formule als zijnde x:
  x/(1+x)
  Hier volgt het relatieve aantal verliezen van de winnaar uit. De verliezende partij verliest relatief gezien 1 - *winnaarverliezen*. Als bij een aanval alle troepen verloren zouden gaan, zou x 1 zijn, bij een overval zou dit 1/(1+1) = 1/2 zijn. Der verliezer verliest dan ook de helft van zijn troepen.
  Als de verliezen 0 waren bij een aanval, zullen de verliezen bij een overval 0/(1+0) = 0 zijn. Bij alle andere gevallen zal het verlies van de aanvaller hier ergens tussenin liggen.

  Omvang correctie

  Bij grote legers wordt een correctie toegepast op de gegeven formule voor aanvallen. In dat geval zal het getal 1,5 vervangen worden door een te bepalen K. Deze K kan worden berekend met de volgende formule:
  2*(1,8592 – N^0,015)
  Hierin is N het totaal aantal eenheden (Niet graanpunten of aanvals/verdedigingspunten) dat bij een aanval betrokken is, zowel aanvaller als verdediger.
  De waarde van K ligt per definitie tussen 1,2578 en 1,5. Bij kleine aanvallen is K 1,5. Het daadwerkelijke effect van deze correctie is dat het aantal verliezen voor de winnende partij groter wordt. Heel groot is het verschil echter niet.

  Speciale aanvallen

  Katapulten

  Katapulteren is een van de belangrijkste dingen in heel Travian. De formules die worden gebruikt om het effect van katapulten te berekenen zijn echter allesbehalve logisch.
  Om te beginnen is het van belang te weten hoeveel katapulten er hebben geschoten. Ook als alle troepen doodlopen, hebben katapulten nog “de kans” gehad om te schieten. Hoe groot deze kans is, wordt bepaald met de volgende formule:
  X = (aanvalspunten/verdedigingspunten)^1.5
  Als X groter is dan 1: Aantal schietende kata’s = 1 – 0,5/X
  Als X kleiner is dan 1: Aantal schietende kata’s = 0,5*X

  Als bijvoorbeeld een veeg doodloopt op een WW, kan heel makkelijk worden benaderd hoeveel kata’s er hebben geschoten. Dit is namelijk gelijk aan ongeveer de helft van het percentage verloren troepen aan de verdedigende kant. 2% dode verdediging betekent dat ongeveer 1% van je katapulten schiet.

  Wat kunnen we hier nu mee?

  We kunnen het, als we willen, vergelijken met het aantal katapulten dat nodig is om een gebouw van een bepaald level te slopen. Welk gebouw het is, doet er natuurlijk niet toe. We bepalen dit met de volgende formule:
  (moraal*(level^2 + level + 1) / (8*U/D)) + 0,5
  U is hierin een aparte katapult upgrade. Deze wordt berekend met: round(200*1,0205^(upgrade level))/200
  (Hierin is round simpelweg het afronden van het getal)
  D is de bonus ontstaan door steenhouwerij en eventuele architect artifacten. Indien er geen van deze twee aanwezig zijn, is D gelijk aan 1. Als bijvoorbeeld een kleine architect aanwezig is en de steenhouwerij een bonus geeft van 200%, zal het getal D gelijk zijn aan 6.
  De moraal wordt in dit geval net iets anders berekend en kan grotere waarden aannemen:
  (aanvallers pop/verdedigers pop)^0,3
  Waarden liggen tussen 1 en 3.

  Als we echter vinden dat we te weinig kata’s overhouden/hebben om een gebouw volledig te vernietigen, kan nog worden benaderd hoeveel levels er van het gebouw af gaan.
  Het aantal katapulten dat nodig is om een bepaald level te vernietigen, kan worden bepaald met de volgende formule:
  (moraal*D*level)/(4*U)

  Dubbel mikken deelt precies de schietkracht door twee en gebruikt dit voor twee gebouwen. Als je op hetzelfde gebouw dubbel mikt, kun je alleen maar minder levels vernietigen door afronding. Mik daarom met een WW-veeg altijd ENKEL op het WW.

  Stel we hebben 10k katapulten en een nette veeg en we laten die veeg doodlopen op een WW dat op dat moment op level 99 staat. 4% van de def gaat dood, 1% van de kata’s schiet, geeft 100 schietende katapulten. Voor level 99 en 98 zijn 25 katapulten nodig per level, 50 totaal. Voor level 97 en 96 zijn er 24 per stuk nodig. De 10k katapulten zullen het WW dus schieten naar level 95.

  Scouten

  Scouting is een hele aparte soort aanval. Er vallen nooit verliezen aan de verdedigende kant.
  Er wordt altijd gebruik gemaakt van de formule voor normale aanvallen, ook als de scouting op overval is ingesteld. De omvang correctie wordt niet gebruik bij scoutings, er wordt de standaard waarde 1,5 gebruikt.
  Scouts hebben een soort “scouting-sterkte”, die nergens is gedocumenteerd. Deze is 35 in de aanval en 20 in de verdediging (voor alle stammen hetzelfde). Er wordt natuurlijk rekening gehouden met moraal en upgrades. Hierdoor zijn Romeinse en Gallische scouts sterker als ze worden geüpgrade.

  Voorbeeld: 1 scout scout 1 scout. Aanvalswaarde is 35, verdedingswaarde is 20. Verliezen aan aanvallende kant zijn:
  (20/35)^1,5 = 0,432 = 43,2%
  43% van de troepen van de aanvaller zullen dus verdwijnen. Aangezien er maar met 1 scout is aangevallen, zal deze scout het door afronding nét overleven.
  In het algemeen heeft het dus totaal geen zin om een enkele niet geüpgrade scout in een dorp te plaatsen, dit zal geen scoutings tegenhouden.

  Leiders

  Bij een overname is het soms handig te weten hoeveel leiders je moet versturen om zeker een dorp over te nemen. In dit geval dien je rekening te houden met een aantal simpele dingen. Welke dingen dit zijn, zie je makkelijk als je weet hoe wordt bepaald hoeveel loyaliteit een enkele leider afdoet als deze aanvalt.
  Allereerst wordt een willekeurig getal genomen tussen de 20 en 25 (of 30 voor Romeinen). Hier wordt vervolgens per groot feest (UiteraardIN het aangevallen dorp)aan de verdedigende kant 5 afgehaald en per groot feest (In het dorp dat aanvalt) aan de aanvallende kant 5 toegevoegd. Het getal dat hier uit komt wordt vervolgens gedeeld door de moraal. Aangezien deze maximaal 1,5 is, wordt er bij een aanval met leider minimaal (20-5)/1,5 = 10 loyaliteit afgedaan (In het uitzonderlijke geval dat iemand met 7,5 keer minder pop dan de aanvaller in staat is een groot feest te draaien, terwijl de aanvaller dit verzuimt). Aan de andere kant kan een Romeinse senator maximaal (30+5)/1 = 35 loyaliteit afdoen, in welk geval een dorp met 3 senatoren kan worden overgenomen.
  Leiders doen in groepsverband niet meer loyaliteit af dan ze los zouden kunnen doen. Als een leider de aanval niet overleeft, zal deze geen loyaliteit afdoen.

  Slot
  Bedankt voor de aandacht. Hopelijk helpt dit mensen om het aanvalssysteem van Travian te begrijpen en zo efficiënter en beter aan te vallen.
  Mocht je een foutje aantreffen in de handleiding, of mocht er uit berekeningen blijken dat er iets niet klopt, neem dan gerust contact met me op!

  Tumma

  Todo:
  - Rammen
  Laatst gewijzigd door Tummasibluma : 15-06-2011 om 14:40
  [20:34:18] <%LdTv> Denk jij wat ik denk? [20:34:26] <@jorky> heeft het te maken met aardappels ?
  Fan? KLIK!! En in de handtekening natuurlijk ;P
  ~And I am you and what I see is me~

 2. #2
  Gebruiker TBAN's schermafbeelding
  Geregistreerd
  31-08-2009
  Berichten
  732

  Standaard

  Je hebt dit toch niet gemaakt tijdens die discussie gister in #travian.nl over al die formules enzo

  /me leest het na school wel helemaal.
  PotWs:
  Meegedaan: #72, #73, #75, #77 ~ Gewonnen: #73, #75 ~ Geleid: #81, #82, #83, #84, #85


  TBAN = [irc=11]TBAN[/irc]
  ~ Doe mee en win! ~ Signature nodig?~

 3. #3
  Gebruiker McK's schermafbeelding
  Geregistreerd
  22-05-2007
  Berichten
  2.055

  Standaard

  Jij hebt al mn aandacht al.
  Ex-crew (tot '10)
  Life = Lief.

 4. #4
  Gebruiker Lama!'s schermafbeelding
  Geregistreerd
  06-06-2007
  Berichten
  373

  Standaard

  Mooi overzicht! Alleen 1 vraagje; Waarom doe je bij 'round(200*1,0205^(upgrade level))/200' eerst *200 en daarna /200? Dat kun je toch gewoon weglaten?
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Tafelpoot is crew
  [17:56]<Lama> Wie is tafelpoot eigenlijk :P
  [17:56]<ft|weg> een poot die denkt dat hij een tafel kan rechthouwe
  [17:56]<ft|weg> travian daarentegen is wel iets anders dn een tafel :P
  IRC: Lama [irc=13]Lama[/irc]

 5. #5

  Standaard

  http://forum.travian.com/showthread....ystem-Formulas

  daar is de originele post, met meer en betere uitleg!

  Today, Tomorrow, TRAVIAN.
  Visit: www.riseofeurope.com

Regels voor berichten

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •