Weergegeven resultaten: 1 tot 2 van 2

Discussie: Vertaling General Terms and Conditions & Privacy Policy

 1. #1
  Grombeertje Muchacho NL's schermafbeelding
  Geregistreerd
  03-08-2007
  Berichten
  4.396

  Standaard Vertaling General Terms and Conditions & Privacy Policy

  Beste forummers,

  Hierbij presenteer ik u: De vertaling van de General Terms and Conditions.

  PM's met vragen hierover zijn altijd welkom, het antwoord zal ik z.s.m. verschaffen en een verduidelijking in het blauw onder betreffende sectie plaatsen.

  Woordenlijst:
  • Pro rata temporis - naar verhouding. (100 Goud kopen, 60 niet gebruikt = 60 terugkrijgen)
  • Premium Lidmaatschap - In het geval van Travian: Goud. Je koopt Goud om Plusfuncties vrij te maken.
  • TRAVIAN - Het bedrijf Travian Games GmbH.
  • Travian - Het spel Travian.  Ik wil het volgende nog duidelijk vermelden:
  Hoewel ik mijn best heb gedaan om alles zo nauwkeurig mogelijk te vertalen is deze vertaling niet door een advocaat in dienst van, of werkend voor, Travian Games GmbH gekeurd en/of opgesteld, noch zal dit naar mijn weten gebeuren. Deze vertaling is door een speler gemaakt.

  !!!! Aan deze vertalingen kunnen dus GEEN rechten worden ontleend !!!!  Algemene Voorwaarden Travian Games GmbH
  Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22, 80807 München, Germany – hierna genoemd als TRAVIAN – runt het online spel Travian. De aangeboden diensten binnen het spel worden exclusief op basis van de huidige Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) aangeboden.

  § 1 Toepassingsgebied
  1. Deze voorwaarden gelden voor alle contracten, aanbiedingen, leveringen en diensten van TRAVIAN, ook voor de toekomst.
   Hierbij maken wij expressief bezwaar tegen de toepasbaarheid van enige voorwaarden vanuit de gebruikers van het spel Travian (hierna genoemd "gebruiker").
   Voorwaarden vanuit gebruikers zullen alleen van toepassing zijn als TRAVIAN deze expressief schriftelijk heeft geaccepteerd.
   Lijkt me niet ingewikkeld: We mogen geen eisen stellen aan Travian Games GmbH tenzij dit schriftelijk gedaan wordt en deze door Travian Games GmbH schriftelijk zijn goedgekeurd.
  2. Als toevoeging van deze Voorwaarden zullen de Spelregels toepasbaar op individuele zaken, alsmede de spelinstructies voor Travian welke op de website van het spel Travian te vinden zijn, van toepassing zijn.
  3. Deze huidige Voorwaarden zullen alleen gepubliceerd worden op de websites van het spel Travian.
   Ze kunnen gedownload worden naar het RAM-geheugen, opgeslagen op een permanente datadrager of uitgeprint worden.
   Ze kunnen echter op schriftelijk verzoek van de gebruiker per briefpost opgestuurd worden.
  4. De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van het spel Travian.
   Bij registratie voor het spel (d.w.z. op het moment dat de aanvraag voor het openen van een speel account verstuurd is) en bij elke log in op het spelplatform accepteert de gebruiker de huidige Voorwaarden als bindend.
   Bij registratie zal de gebruiker gevraagd worden deze Voorwaarden te accepteren. Deze zullen toepassing hebben op elk gebruik van het spel Travian.
  5. TRAVIAN biedt het online spel Travian exclusief aan klanten aan zoals gedefinieerd in § 13 van de BGB (Duitse Grondwet).
   Het gebruik van het spel voor winst of andere commerciële doeleinden is uitgesloten.
   Alleen personen welke de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben ten tijde van de registratie zijn gerechtigd mee te doen in het spel.
   Minderjarigen zijn alleen gerechtigd mee te doen als toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers gegeven is voor de registratie voor het spel.
   Bij registratie voor het spel geeft de gebruiker expressief blijk van hun meerderjarigheid of - voor minderjarigen - het bestaan van toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
  6. TRAVIAN behoudt het recht om deze Voorwaarden te wijzigen met oog op de toekomst wanneer zij dit nodig achten (bijvoorbeeld om ze aan te passen naar de wettelijke en statutaire situatie, om het spectrum van diensten e.d. van TRAVIAN uit te breiden) en op voorwaarde dat dit niet discriminerend is tegen de gebruiker in kwader trouw.
   De gebruiker zal geïnformeerd worden van elke wijziging op gepaste wijze door berichtgeving.
   Deze berichtgeving zal plaatsvinden door een speciaal venster geopend op de TRAVIAN website als er wordt ingelogged, dan wel in een e-mail naar het adres ingegeven door de gebruiker.
   In ieder geval zal de gebruiker ook geïnformeerd worden van de wijziging door middel van een uitgelichte berichtgeving gedurende de tijd voor de volgende log in op de website.
  7. De gebruiker kan bezwaar maken tegen de wijzigingen van de Voorwaarden binnen een (1) maand na de mededeling en toegang tot de informatie.
   Om redenen van behoud van bewijs wordt de gebruiker geadviseerd het bezwaar schriftelijk of via e-mail te richten tot Travian.
   Mocht de gebruiker geen bezwaar maken tegen de gewijzigde Voorwaarden binnen een (1) maand na de mededeling en toegang tot de informatie, of mocht de gebruiker gebruik blijven maken van het spel Travian, zullen de gewijzigde Voorwaarden voor deze persoon bindend worden.
   Mocht de gebruiker bezwaar maken binnen de genoemde periode zullen beide partijen gerechtigd zijn het contract te verbreken met een opzegtermijn van een (1) maand, op voorwaarde dat een recht van opzegging te allen tijde nog niet bestaat op grond van § 10 (II).
   Tot aan het moment van beëindiging van van het contract zullen de originele Voorwaarden nog steeds geldig zijn.
   Elke vergoeding vooraf betaald en de duur van het contract overschrijdend zal aan de gebruiker teruggegeven worden op pro rata basis.
   Elke ander claims van de gebruiker zijn uitgesloten.
   In de mededeling van de wijzigingen, zal TRAVIAN in het bijzonder de mogelijkheid voor bezwaar en opzegging, de opzegtermijn en de juridische gevolgen, met name de gevolgen van het nalaten van een bezwaar aangeven.
  8. Het wordt de gebruiker aangeraden om altijd up to date te blijven met de geldende versie van de Voorwaarden en Spelregels.


  § 2 Inhoud van de dienst
  1. De diensten van TRAVIAN bestaan uit het leveren van de websites van het spel. De gebruiker verkrijgt alleen het gebruiksrecht over de functies van het spelplatform.
   TRAVIAN biedt twee soorten gebruik van het spel Travian aan: Een gratis basis bruikbaarheid van het spel (bijvoorbeeld basisfuncties welke echter complete speelbaarheid garandeert) alsmede een premium gebruik (bijvoorbeeld een premium lidmaatschap tegen betaling welke aanvullende functies van het spel beschikbaar maakt (features), zie ook § 5).
  2. Het gebruik van het spelplatform is alleen beschikbaar voor gebruikers welke op voorhand een klantaccount via hun registratie (Hierna "speelaccount" of "account" genoemd).
   Het gebruik van het spelplatform is toegestaan vanaf de tijd dat TRAVIAN het account opengesteld heeft voor het gebruik van de betreffende speel wereld.
  3. De spelfuncties variëren afhankelijk van het geselecteerde tarief en kunnen te allen tijde aangepast worden.
   De geldige technische en andere spelvereisten op elk gegeven tijdstip zijn te vinden op de website van Travian.
  4. Het spel en de speel werelden worden respectievelijk continu ge-update, aangepast, verlengd en veranderd om het spel op lange termijn interessant te maken en te houden voor een groot aantal spelers.
   Daardoor krijgt de gebruiker alleen het recht om het spel te gebruiken in zijn huidige vorm op elk gegeven moment.
   Met andere woorden: een T2.5 Classic is al een enorm extra'tje wat we kunnen bespelen, in feite zijn we verplicht om overal T3.6 te spelen
  5. De gebruiker heeft geen recht om onderhoud aan te vragen aan het spel in de versie van het moment van het sluiten van het contract.
  6. TRAVIAN behoudt zich het recht om uitvoering van het spel of individuele speel werelden te beëindigen op ieder moment zonder hiervoor een reden voor te moeten geven.
   De gebruiker kan, naar keuze, aanvragen dat betalingen vooraf (bijvoorbeeld voor Premium lidmaatschappen) terugbetaald worden op andere speel werelden gerund door TRAVIAN of dat TRAVIAN dit terugbetaalt.
   Zulke crediteringen of terugbetalingen zullen alleen van toepassing zijn voor dat deel van de betaling welke niet gebruikt is tot op dat moment, of - voor premium lidmaatschappen - worden alleen uitgekeerd op pro rata temporis basis.
   Verdere claims door de gebruikers zijn uitgesloten.
   Pro rata temporis = naar verhouding. Dus er wordt voor bijvoorbeeld 5 dagen Plus uitgekeerd, als je voor 5 dagen Plus open hebt staan


  § 3 Lidmaatschap en beëindiging van het contract
  1. Het lidmaatschap begint bij een succesvolle registratie voor het spel, d.w.z. bij het openen van een speel account bij TRAVIAN.
  2. Bij het invullen van het registratieformulier doet de gebruiker een bindend aanbod voor het sluiten van een spelgebruikerscontract (ook wel "aanvraag voor het openen van een speel account").
   Met dit doel voor ogen moeten alle gegevens op het registratrieformulier volledig en correct worden ingevuld.
   Elk spelgebruikerscontract refereert naar deelname in een specifieke speelwereld van het spel Travian met een specifiek account.
   Met andere woorden: per account per speelwereld heb je een apart contract met Travian Games GmbH
  3. Het contract tussen TRAVIAN en de gebruiker over diensten en leveringen is gesloten op het moment van aanvaarding van de aanvraag voor het openen van een speel account door TRAVIAN.
   Deze aanvaarding kan worden uitdrukkelijk door TRAVIAN worden gedaan of door het uitvoeren van de eerste implementatie maatregel.
   TRAVIAN zal direct een ontvangstbevesting van de aanvraag voor het openen van een speel account sturen naar het e-mail adres dat door de gebruiker bepaald is.
   De ontvangstbevestiging vertegenwoordigd geen bindende acceptatie van de aanvraag van de gebruiker.
   Echter kan de ontvangstbevestiging wel met de acceptatie verklaring gecombineerd worden.
  4. De gebruiker kan op ieder gewenst moment zijn/haar lidmaatschap voor het gebruik van de basisfuncties beëindigen door de verwijderingsfunctie ingame te gebruiken.
   Voor premium lidmaatschappen wordt er verwezen naar § 5 (VI) en § 10.
  5. De gebruiker heeft geen recht op het verkrijgen van een lidmaatschap.
   Travian Games GmbH mag je registratie dus weigeren.


  § 4 Recht van herroeping
  1. De gebruiker kan zijn verklaring voor het sluiten van het spelgebruikerscontract (d.w.z. zijn/haar aanvraag voor lidmaatschap en opening van een speelaccount in een specifieke speelwereld) en voor de bestelling van functies binnen het kader van Premium Lidmaatschappen schriftelijk herroepen (bijvoorbeeld via brief, fax en/of e-mail) binnen twee weken zonder opgaaf van redenen.
   De opzegtermijn gaat op zijn vroegst in op het moment dat deze informatie ontvangen is maar niet voor het contract afgesloten is en niet voordat TRAVIAN aan haar rechten heeft voldaan te informeren volgens § 312c Art. 2 BGB, § 1 Art. 1, 2, 4 BGB-InfoV en § 312e Art. 1 S. 1 BGB, § 3 BGB-InfoV.
   Het tijdige verzenden van de herroeping wordt geacht voldoende rekening te houden met de deadline.
   Krom gezegd: Een brief 1 dag voor je twee weken opzegtermijn op de post doen is gewoon te laat
  2. Iedere herroeping dient gericht te worden aan:
   Travian Games GmbH
   Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
   80807 München
   Germany
   Telefoon: +49 89 32 49 15 93 8
   Telefax: +49 89 32 49 15 97 3
   E-mail: plus @ travian . de
   Spaties zijn vanwege de webcrawlers die spam sturen.
  3. In het geval van een herroeping via e-mail dient de naam van de gebruiker en het speel account in het onderwerpveld ingevoerd te worden.
  4. Bij een daadwerkelijke herroeping dienen alle voordelen wederzijds verstrekt terugbetaald te worden en alle verkregen voordelen vanuit het gebruik daarvan hersteld te worden.
   Dit betekent dat iedere vergoeding die vooraf betaald is mogelijk niet geheel terugbetaald wordt als de gebruiker voordelen verkregen heeft uit het gebruik voor de verklaring van herroeping.
   Als de gebruiker TRAVIAN niet geheel of gedeeltelijk kan terugbetalen voor de verkregen voordelen, of hij kan alleen de voordelen in een verminderde staat terugbetalen, dan is de gebruiker verplicht om TRAVIAN hiervoor te compenseren, zoals het geval kan zijn.
   Elke verplichting tot geldelijke terugbetaling dient binnen 30 dagen te voltrekken.
   De periode begint voor de gebruiker op het moment dat hij/zij zijn/haar verklaring tot herroeping indient, voor TRAVIAN op het moment van ontvangst van de betreffende verklaring.
  5. Het herroepingsrecht vervalt voor diensten aangeboden door TRAVIAN zodra TRAVIAN begonnen is deze diensten te leveren met de uitdrukkelijke goedkeuring van de gebruiker voor het eind van de herroepingstermijn, of als de gebruiker dit zelf geautoriseerd heeft.
   Dit dient voor waar aangenomen te worden indien de gebruiker gebruik gemaakt heeft van het spel of van de premium lidmaatschapsfuncties.


  § 5 Premium Lidmaatschap
  1. Bij aanschaf van een premium lidmaatschap verkrijgt de speler het recht om gebruik te maken van een vergroot bereik aan functies van het spel (aanbieding en gebruik van functies).
   Informatie over het soort en mate van zulke aanvullende functies kan gevonden worden op de website.
  2. Informatie over welke functies voor welk tarief worden aangeboden of over de werking en benodigdheden van zulke functies kunnen gevonden worden op de website van de betreffende speelwereld.
   Hier kan, afhankelijk van de specifieke functie en tarief, eenmalig betaald worden of voor slechts een bepaalde tijd (bijvoorbeeld dagen, weken, maanden, kwartalen, halve jaren, jaren).
  3. De speelwerelden worden continu verbeterd. Daarom behoudt TRAVIAN het recht om nieuwe functies op elk moment aan te bieden.
  4. In de loop van een aanpassing en verbetering van de speelwerelden behoudt TRAVIAN ook het recht om individuele functies aan te passen, niet meer aan te bieden, en/of ze ook aan te bieden in de gratis basis versie (standaard lidmaatschap), echter zonder de speelbaarheid van het spel in zijn geheel te beïnvloeden.
   Mocht de gebruiker reeds betalingen gedaan hebben voor premium lidmaatschappen en het gebruik van die functies voor een tijdsbestek gelegen in de toekomst, en mocht hij/zij deze niet kunnen gebruiken omdat deze niet meer worden aangeboden en/of als ze ook in de gratis basis versie aangeboden worden, zal TRAVIAN, naar keus van de gebruiker, andere functies in die plaats aanbieden en/of het betaalde bedrag - pro rata temporis - terugbetalen.
   Het staat de gebruiker vrij om het premium lidmaatschap per direct op te zeggen.
   Elke andere claims door de gebruikers zijn uitgesloten.
  5. Het uitgebreide recht van gebruik van een premium lidmaatschap zal exclusief voor de speelwereld gelden die de speler opgeeft bij aankoop en voor het account vanwaar het is besteld.
   Overdrachten naar andere speel werelden of andere accounts zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
   Je mag dus alleen met toestemming je goud overzetten naar een ander account, van wie... beats me


  § 6 Betalingsvoorwaarden, verrekeningen, recht op retentie
  1. TRAVIAN zal gemachtigd zijn om vooraf een verzoek tot betaling voor het gebruik van functies binnen het kader van premium lidmaatschappen of voor het aanschaffen van (optionele) premium functies.
   Gebruik van = goud, aanschaf van de functies zelf = Plusfuncties
   Betalingen dienen gedaan te worden bij sluiting van het spelgebruikerscontract, d.w.z. bij aanvaarding van de aanvraag voor het openen van een speel account door TRAVIAN.
   TRAVIAN biedt verscheidene betaalmethodes aan.
   TRAVIAN zal een anonieme betaalmethode aanbieden als dit voor TRAVIAN technisch haalbaar en redelijk is.
   De gebruiker heeft geen recht onderhoud of aanbieding door TRAVIAN te vragen voor bepaalde betaalmethodes.
   Betalingen zullen afgeschreven worden van de bankrekening of credit card die de gebruiker opgeeft of zal anders geïnd worden al naar gelang de keuze van de gebruiker.
  2. Mochten er terugboekingen of annuleringen van betalingen aan TRAVIAN voorkomen door activiteiten onder verantwoording van de gebruiker, zal de gebruiker de kosten die hierdoor door TRAVIAN gemaakt zijn dragen.
   In zulke gevallen zal TRAVIAN gerechtigd zijn deze kosten samen met het originele bedrag voor de dienst van de bankrekening of creditcard van de gebruiker te af te schrijven.
   Verder zal TRAVIAN gerechtigd zijn administratiekosten à € 10,- in rekening te brengen.
   In ieder geval staat het de gebruiker vrij om te bewijzen dat er geen schade geleden is of dat deze significant lager is.
   Dus zorg dat er altijd wat afgeschreven kan worden van je rekening of credit card als je op die manier betaalt.
  3. In het geval van vertragingen in betalingen zal TRAVIAN gerechtigd zijn de aanbieding van diensten te stoppen en onmiddelijk het account van de gebruiker te bevriezen.
   De verplichting van de gebruiker om het overeengekomen bedrag te betalen wordt hierdoor niet beïnvloed.
  4. Voor de duur van de bevriezing zullen geen kosten voor overeengekomen premium lidmaatschappen worden gemaakt.
   Echter zal TRAVIAN gerechtigd zijn om een betaling voor administratiekosten te vragen voor het bevriezen van het account, de mededeling van de bevriezing alsmede het opheffen van de bevriezing of het openen van een geheel nieuw account in het geval dat er een complete betaling wordt verricht.
   De hoogte van zulke administratiekosten kunnen op de website gevonden worden.
   In ieder geval staat het de gebruiker vrij om te bewijzen dat er geen schade geleden is of dat deze significant lager is.
  5. Verrekeningen van claims door TRAVIAN zullen alleen geaccepteerd worden voor de gebruiker bij tegen-claims welke onbetwist zijn of vastgelegd op een juridisch bindende wijze.
   De gebruiker kan alleen een recht op retentie uitvoeren als zijn tegen-claim gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
   Elke overdracht van de claims van de gebruiker tegen TRAVIAN aan derden is uitgesloten.
   Halverwege een incassobureau inschakelen is dus niet toegestaan


  § 7 Plichten van de gebruiker
  1. Een speler mag niet meerdere accounts per speelwereld tegelijkertijd houden.
   Een overtreding van dit gegeven kan leiden tot onmiddelijke bevriezing of verwijdering van alle accounts van de speler.
   Echter is het wel mogelijk om een account elk in verschillende speelwerelden tegelijkertijd te houden.
   2 Accounts op nl1 mag niet, 1 account op nl1 en 1 op nl 2 mag dus wel.
  2. De gebruiker moet zorg dragen dat het wachtwoord dat hij/zij ontvangen heeft voor zijn/haar toegang geheim blijft en dat deze regelmatig veranderd wordt wegens veiligheidsredenen.
  3. Met haar website levert TRAVIAN slechts een platform voor de communicatie tussen de spelers.
   De gebruiker zelf is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar communicatie.
  4. De gebruikers verbinden zich ertoe om de communicatie vrij te houden van racistische, ****ografische of grove inhoud, en van inhoud die aanzetten tot en verheerlijking van geweld en andere beledigende of verboden inhoud.
   Het negeren van dit gegeven kan, na een eerdere waarschuwing, leiden tot onmiddelijke bevriezing of verwijdering van het account.
  5. De gebruiker is alleen gerechtigd om het spel middels een normale browser te gebruiken.
   Ieder gebruik van extra programma's, scripts of andere ondersteunende tools is uitdrukkelijk verboden.
   Negeren van dit gegeven kan eveneens, na een waarschuwing, leiden tot onmiddelijke bevriezing of verwijdering van het betreffende account.
  6. Het is verboden om fouten in de programmering (zogenaamde bugs) in eigen voordeel te gebruiken.
   Er mogen ook geen maatregelen genomen worden welke leiden tot een overbelasting van de servers, daar dit de speelbaarheid van het spel voor alle spelers kan beïnvloeden.
  7. De TRAVIAN spellen en speelwerelden zijn bedoeld om op lange termijn plezier te leveren voor een groot aantal gebruikers.
   TRAVIAN is daardoor geïnteresseerd in het mogelijk maken voor gebruikers om plezier te halen uit de TRAVIAN spellen en speelwerelden door andere gebruikers te verhinderen om hun contractuele verplichtingen te breken door gebruik te maken van extra programma's, scripts of andere ondersteunende tools.
   TRAVIAN heeft het recht om adequate middelen te gebruiken die TRAVIAN in staat stellen om opmerkzaam te worden van de contractbreuk van de gebruiker en de identificatie van betreffende gebruiker indien TRAVIAN gegronde redenen heeft om te vermoeden dat de speler handelt in overtreding van zijn/haar contractuele verplichtingen.
  8. Tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden of in andere overeenkomsten met de gebruiker zal TRAVIAN in principe met de gebruiker communiceren via e-mail.
   De gebruiker zal zorg dragen dat e-mails verzonden door TRAVIAN verstuurd naar het e-mail adres dat door de gebruiker bij registratie of later is opgegeven ook daadwerkelijk de gebruiker bereiken.
   Dit zal verzekerd zijn door overeenkomstige instellingen van spamfilters en door regelmatig bijhouden van de inbox.
   TRAVIAN behoudt het recht om vrij te kiezen in de vorm van correspondentie voor iedere andere schriftelijke communicatie.
  9. Wanneer er contact met TRAVIAN wordt opgenomen zal de gebruiker informatie leveren van zijn spelersnaam, spelwereld en het account waar de vraag over gaat.


  § 8 Claims voor gebreken
  1. TRAVIAN zal aan de gebruiker toegang verlenen tot het spel in de versie die op dat moment bestaat (§ 2(IV)).
   De gebruiker kan niet vragen dat een bepaalde staat en/of functioneel bereik van het spel behouden of opgericht wordt.
  2. De gebruiker is op de hoogte dat het spel aangeboden door TRAVIAN - zoals ieder andere software - niet compleet vrij van fouten kan zijn.
   Dit betekent dat het spel alleen wordt gezien als defect als de speelbaarheid hevig en permanent beïnvloed wordt.
  3. De gebruiker zal altijd op een zorgvuldige manier elk mogelijke defect in het spel of andere diensten of leveringen door TRAVIAN te documenteren en zal deze in het bijzonder rapporteren door getoonde foutmeldingen op te sommen.
  4. Voor een mogelijke fout te rapporteren zal de gebruiker de spelinstructies en, indien van toepassing, iedere andere vorm van ondersteuning geleverd door TRAVIAN voor het oplossen van het probleem (in het bijzonder FAQ's, discussies op het forum over het probleem).
   De gebruiker zal TRAVIAN zijn/haar volledige steun bieden in een mogelijke oplossing van het defect.
  5. De gebruiker dient direct na de ontdekking van een defect hier melding van te maken aan TRAVIAN.
   In het geval van duidelijke defecten in goederen - ook in virtuele goederen - dient er een melding van de fouten binnen twee weken van ontvangst van de goederen gemaakt te worden.
   Spoedige verzending zal genoeg zijn om rekening met die deadline te houden.
   In andere gevallen dient er direct na ontdekking van het defect melding gemaakt te worden.
   Nadat de deadline is verstreken zonder inzending van een defect melding, zal de verklaring van claims gebaseerd op dat defect uitgesloten zijn.
  6. Voor de eigen bescherming van de gebruiker en specifiek voor redenen van het behoud van bewijs, wordt het de gebruiker aangeraden om defectmeldingen aan TRAVIAN schriftelijk te maken (via telefax, brief of e-mail).
  7. In principe zullen fouten veroorzaakt door externe omstandigheden (overmacht etc.) waar TRAVIAN niet verantwoordelijk voor is, of door gebruiksfouten waar de gebruiker verantwoordelijk voor is, of bij aanpassingen of andere manipulaties welke niet door TRAVIAN zijn uitgevoerd of niet aan TRAVIAN te wijten valt, uitgesloten zijn voor claims op defecten.
  8. TRAVIAN zal geen garanties nemen in de juridische zin, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.


  § 9 Aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor links
  1. Onder geen beding zal TRAVIAN aansprakelijk zijn voor schade berokkend op andere manieren dan door grove nalatigheid of bewust berokkend.
  2. Echter zal de bovengenoemde disclaimer van aansprakelijkheid niet van toepassing zijn voor de aansprakelijkheid in gevallen van schendingen tegen leven, lichaam en gezondheid.
   Verder zal deze niet van toepassing zijn indien de schade voortvloeit uit een overtreding van een standaard of essentiele contractuele verplichting (d.w.z. een contractuele verplichting, het zich houden daaraan is van speciaal belang voor het volbrengen van de contractuele doelstelling en waarop de gebruiker als partij zich legitiem op kan beroepen) of in een overtreding van een garantie.
   TRAVIAN’s aansprakelijkheid onder de Productaansprakelijkheidswet alsmede binnen het kader van toepassing van § 7 subsectie 2 TKV (decreet betreffende de consumentenbescherming in de telecommunicatie) blijft onaangetast.
  3. Echter de plicht tot compenseren voor overtredingen van standaard of essentieel contractuele verplichtingen zal in alle gevallen beperkt worden tot de verwachtte schade.
  4. De verwachtte schade is gelimiteerd tot een bedrag van € 30,- per account.
  5. De bovengenoemde disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid zullen ook van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van TRAVIAN's medewerkers, stafleden, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten, met name in het voordeel van de aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, organen en hun leden met inachtneming van hun persoonlijke aansprakelijkheid.
  6. TRAVIAN doet haar best om een onafgebroken toegang tot de servers te verlenen, echter geeft TRAVIAN geen enkele garantie daarvoor.
  7. Dit spel is een gratis spel in zijn standaard versie.
   Daarom zal TRAVIAN geen enkele aansprakelijkheid hebben voor het falen van servers, programmeerfouten en schade berokkend op iedere andere manier.
  8. Specifiek: er is geen recht om herstel van een account aangevraagd naar een punt voor zo'n onderbreking plaats gevonden heeft.
  9. Het kantongerecht van Hamburg heeft in haar uitspraak van 12 mei 1998 besloten dat het bijsluiten van een link kan leiden tot een mede-aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte site.
   Het kantongerecht stelt dat men dit alleen kan voorkomen door zich uitdrukkelijk van zulke inhoud te distantiëren.
  10. TRAVIAN distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van inhoud die schuilgaat achter de links die geplaatst zijn op de TRAVIAN website, de server daar achter, de links die daarop volgen en iedere andere zichtbare en onzichtbare inhoud.
   TRAVIAN neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch adopteert TRAVIAN deze websites en hun inhoud.
   TRAVIAN heeft geen invloed op de gelinkte informatie.
   TRAVIAN is niet op de hoogte van enige overtredingen van toepasbare wetten door de externe inhoud.
   In het geval van overeenkomstige notificaties zullen de links natuurlijk direct verwijderd worden.


  § 10 Contractduur, annuleringen
  1. De contracten tussen de gebruiker en TRAVIAN voor het gebruik van de standaard versie van de speel werelden worden gesloten voor een onbepaalde tijd, tenzij anders aangegeven in TRAVIAN's specifieke aanbod.
  2. Mocht een bepaalde duur niet overeengekomen zijn voor het spel gebruikerscontract, kan het spel gebruikerscontract te allen tijde door TRAVIAN geannuleerd worden, met een opzegtermijn van 4 weken, en door de gebruiker op ieder moment zonder opzegtermijn (normale recht van annulering).
   Het uitdrukkelijk afstand doen van een account door de gebruiker zal gezien worden als een annulering van het spel gebruikerscontract voor dat account.
  3. Het is niet nodig redenen op te geven voor een normale annulering.
  4. Het recht om het spel gebruikerscontract te annuleren, of het contract voor het gebruik van functies vanwege een belangrijke reden blijft onaangetast door de eerder genoemde voorwaarden.
  5. Mocht TRAVIAN verantwoordelijk zijn voor het buitengewoon annuleren van het spel gebruikerscontract of het contract voor het gebruik van functies, zal de gebruiker op pro rata basis een terugbetaling krijgen (in het bijzonder voor Premium functies) van de betalingen die de tijd van opzegging overschrijden.
   Iedere andere claim van de gebruiker is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen in deze Voorwaarden.
   In het geval van een normale annulering, ongeacht de vraag welke partij de annulering uitvoert, en in het geval van een buitengewone annulering door TRAVIAN waar de gebruiker verantwoordelijk voor is, gaat iedere betaling gedaan (in het bijzonder voor Premium functies) verloren bij inwerkingtreding van de annulering.
  6. In het bijzonder, maar niet gelimiteerd tot, zal TRAVIAN gerechtigd zijn om het contract vanwege een belangrijke reden te annuleren indien de gebruiker achterloopt met betalingen met ten minste € 15,00 en niet betaalt ondanks twee herinneringen, de gebruiker schuldbewust de spelregels overtreed en hier niet mee stopt ondanks een schriftelijk bevel hiermee te stoppen; een schriftelijk bevel tot stoppen is niet noodzakelijk indien speciale omstandigheden een directe annulering zonder een vooraf ingediend schriftelijk bevel tot stoppen dit rechtvaardigt, met inachtneming van de belangen van beide partijen, en/of de gebruiker zijn/haar account tijdens een periode van vier weken niet gebruikt heeft ondanks een schriftelijke waarschuwing.
  7. Mocht TRAVIAN een gerechtigde annulering uitgevoerd hebben vanwege een belangrijke reden, zal TRAVIAN gerechtigd zijn om een betaling te verlangen van de gebruiker van maximaal 50% van wat de speler had moeten betalen (in het bijzonder voor Premium functies die reeds besteld zijn) gedurende het contract in het geval van een annulering met opzegtermijn die op hetzelfde moment ingediend is.
   Het recht van de gebruiker om bewijs te leveren dat er geen schade berokkend is, of dat de schade significant lager is blijft onaangetast.
  8. Mocht de betreffende speelwereld geen mogelijkheid tot annuleren bieden (verwijder functie), dienen alle annuleringen op schrift aangevraagd worden, waarbij een e-mail sturen volstaat als 'schriftelijk indienen'.
   Alle buitengewone annuleringen dienen schriftelijk aangevraagd te worden, met duidelijke opgave van redenen.
  9. Om technische redenen zal de daadwerkelijke verwijdering van gebruikersdata en -account met vertraging van enkele dagen uitgevoerd worden.


  § 11 Gegevensbescherming, Reclame
  1. TRAVIAN zal de door de gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens gedurende zijn contractuele relaties strikt vertrouwelijk behandelen en zal zich houden aan alle relevante gegevensbescheringswetten.
  2. Om technische redenen is het niet mogelijk deel te nemen aan het spel of spel gerelateerde diensten zonder opslag van persoonlijke gegevens.
   De gebruiker gaat akkoord met de elektronische opslag en verwerking van zijn persoonlijke gegevens bij het openen van een speel account of het gebruiken van het spel of spel gerelateerde diensten.
  3. Mocht een speler volledige verwijdering van zijn gegevens aanvragen zal dit automatisch resulteren in de verwijdering van zijn account.
   In zulke gevallen is er geen recht op het terugvorderen van enige betaalde vergoedingen tenzij anders overeengekomen in deze Voorwaarden.
   Dit geldt niet als TRAVIAN verantwoordelijk is voor het voortijdig beëindigen van het contract of voor de redenen van de aanvraag tot gegevensverwijdering.
  4. Bij verwijdering van het account zal TRAVIAN de gebruikersgegevens van hun systeem verwijderen.
   TRAVIAN zal gerechtigd zijn om de gebruiker via e-mail te blijven informeren over innovaties, ook na verwijdering van het account.
   De gebruiker kan hier te allen tijde bezwaar tegen indienen en verzoeken tot volledige verwijdering van zijn gegevens uit de mailing list schriftelijk indienen (d.w.z. via e-mail).
   De gebruiker zal niets in rekening gebracht worden voor zulke aanvragen, echter dient hij wel te betalen voor het indienen van zulke verzoeken (basis tarief).
   De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van dit recht en iedere nieuwsbrief verzonden door TRAVIAN.
  5. De gebruiker is op de hoogte dat Websites gerund door TRAVIAN en het spel Travian gedeeltelijk gefinancierd kan zijn door reclame.
   Daarom gaat de gebruiker akkoord dat TRAVIAN mogelijk derden de mogelijkheid geeft dat zij contact op kunnen nemen met de gebruiker voor reclame doeleinden.
   Zolang de gebruiker geen bezwaar maakt kunnen zijn gegevens gebruikt worden om reclameboodschappen naar te sturen welke inhaken op zijn interesses (gebaseerd op informatie ingediend bij TRAVIAN en op zijn acties binnen de spellen en Websites van TRAVIAN).
   De gebruiker kan hier te allen tijde schriftelijk (d.w.z. via e-mail) bezwaar tegen maken.
   De gebruiker zal niets in rekening gebracht worden voor zulke aanvragen, echter dient hij wel te betalen voor het indienen van zulke verzoeken (basis tarief).
   De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van dit recht en iedere nieuwsbrief verzonden door TRAVIAN.
   Ik heb hier al via e-mail een vraag over gesteld, daar deze sub. I van deze paragraaf ondermijnt
  6. Voor de toepassing van de verwerking van betalingen, heeft TRAVIAN het recht om gebruikersgegevens over te dragen aan externe dienstverleners, belast met de inning van de vergoeding, voor zover dit noodzakelijk is voor de bepaling van de vergoeding en de afrekening met de gebruiker.
   TRAVIAN zal tevens gerechtigd zijn gebruikersgegevens over te dragen naar zulke derden aan wie TRAVIAN haar claims tegen de gebruiker heeft overgedragen voor zover dit nodig is voor de inning van de toegewezen claims.
   TRAVIAN zal de naam van zo'n derde aan de gebruiker vermelden.
   Standaard worden alle claims tegen de gebruiker geïnd door TG Payment GmbH, een dochteronderneming van Travian Games GmbH.
   Gebruikersgegevens welke nodig zijn voor het behandelen van de betaling worden aan TG Payments GmbH overgedragen.
  7. De TRAVIAN Privacy Policy is van toepassing.


  § 12 Slotbepalingen
  1. Deze Voorwaarden en alle contracten gesloten op basis van deze Voorwaarden zullen onderhevig zijn aan de wet van de Federale Republiek van Duitsland.
   De toepassing van de VN Conventie op contracten voor de internationale verkoop van goederen alsmede de conflicten van wetsbepalingen van de Duitse internationale privéwetgeving is uitgesloten.
  2. Zover dit ontvankelijk is, zal de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze contracten het geregistreerde kantoor van TRAVIAN zijn.
   Mocht de gebruiker zijn/haar verblijfsplaats of woonplaats buiten de Federale Republiek van Duitsland hebben, zal TRAVIAN's geregistreerde kantoor de plaats van jurisdictie zijn.
   Dit is ook het geval indien de woon- of verblijfplaats van de gebruiker tijdens het indienen van een rechtzaak onbekend is.
  3. Eventuele wijzigingen of intrekking van deze Voorwaarden moeten schriftelijk worden gedaan.
   Dit geldt ook voor de intrekking van de eis van de schriftelijke vorm.
  4. Mocht een individuele bepaling in deze Voorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen effect op de geldigheid van de overige bepalingen.  Munich. 08 September 2009

  Travian Games GmbH
  Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
  80807 München
  Germany

  District gerechtshof München, HRB 173511
  VAT Nr. DE 246258085
  CEO: Florian Bohn

  Telephone: +49/89/32 49 15 93 8
  Telefax: +49/89/32 49 15 97 3
  E-Mail: plus @ travian.de
  Laatst gewijzigd door Muchacho NL : 02-03-2010 om 10:25
  One Piece
  Mod/MH/SH (aug 2007 - feb 2010) // MH (sept 2015)

 2. #2
  Grombeertje Muchacho NL's schermafbeelding
  Geregistreerd
  03-08-2007
  Berichten
  4.396

  Standaard Vertaling Privacy Policy

  Beste forummers,

  Na de Algemene Voorwaarden is nu ook de Privacy Policy vertaald online.
  Hierbij geldt hetzelfde als bij de AV: Dit is niet door een advocaat vertaald, dus kan fouten bevatten door verkeerde vertaling.

  Ook hier kunnen dus GEEN
  rechten aan worden ontleend


  Ophelderingen kunnen in PM gevraagd worden waarna ik het bij betreffende alinea zal verduidelijken in het blauw.

  Persoonlijke Woordenlijst:
  • Premium Lidmaatschap: Goudgebruik
  • d.w.z. : dat wil zeggen
  • Geaggregeerde : samengevoegde


  Travian Games GmbH Privacy Policy
  Dit is de Privacy Policy van Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22,80807 München, Duitsland (hierna genoemd: TRAVIAN).
  Deze is geldig op alle Websites en spellen beheerd door TRAVIAN.
  TRAVIAN zal alle persoonlijke data welke de gebruiker aan ons verstrekt tijdens zijn contractuele relaties strikt vertrouwelijk behandelen en zal zich houden aan alle relevante gegevensbeschermingswetten.
  Details kunnen gehaald worden uit deze Privacy Policy.

  De Websites en spellen van TRAVIAN kunnen links bevatten naar websites in eigendom van of beheerd door derden, of de gebruiker verwijzen naar websites in eigendom van of beheerd door derden (ieder, een "gelinkte website").
  Het gebruik van welkeender gelinkte website zal gereguleerd worden door Algemene Voorwaarden Privacy Policies en andere aanvullende voorwaarden, mededelingen en policies voortgebracht of genoemd door betreffende gelinkte Website.
  Om te leren hoe een gelinkte website en haar eigenaars of beheerders persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelt, opslaat of beschikbaar stelt, dient de gebruiker de privacy policy van betreffende website te lezen; geen van deze activiteiten zal onder deze privacy policy vallen, en TRAVIAN is niet verantwoordelijk voor het gebruik van enige persoonlijke gegevens door of via een gelinkte website.

  Welke persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt door TRAVIAN?
  TRAVIAN verzamelt, gebruikt en slaat persoonlijke gegevens op die de gebruiker vrijwillig verstuurt naar TRAVIAN door elektronische of andere vormen van communicatie (d.w.z. standaard formulieren of anders op de websites en spellen beheerd door TRAVIAN).

  Hierbij zijn gegevens inbegrepen welke de gebruiker rechtstreeks naar andere gebruikers communiceren op de websites en in de spellen beheerd door TRAVIAN.

  Om zichzelf te registreren voor het gebruik van de spellen beheerd door TRAVIAN of om een Premium Lidmaatschap aan te schaffen, dient de gebruiker TRAVIAN te voorzien van bepaalde persoonlijke informatie, waaronder het e-mailadres van de gebruiker.
  Bij de aanschaf van een Premium Lidmaatschap is de gebruiker verplicht om TRAVIAN aanvullende persoonlijke informatie te verschaffen, zoals het correspondentie adres, bankrekeningnummer en/of creditcard informatie.

  De gebruiker wordt aangeraden om zijn eigen gegevens zorgvuldig en spaarzaam te gebruiken en grondig na te gaan wat en met wie hij wenst te communiceren binnen de websites en spellen beheerd door TRAVIAN.
  Bepaalde informatie, d.w.z. communicatie tussen gebruikers, is zichtbaar voor andere gebruikers van de websites en spellen beheerd door TRAVIAN.

  Hier zijn wat voorbeelden van gegevens opgeslagen door TRAVIAN:

  Wanneer een gebruiker websites en spellen beheerd door TRAVIAN benaderd of gebruikt verzamelt en slaat TRAVIAN automatisch de volgende types van niet-persoonlijk identificeerbare informatie op (informatie dat opgebouwd wordt in anonieme en geaggregeerde vorm en dat niet gebruikt wordt om jou specifiek te vinden, contacteren of te identificeren) in aanvulling van de Persoonlijke informatie welke de gebruiker vrijwillig aanbiedt: informatie van server logs welke in de browser staan, informatie betreffende volume en status van gegevens transmissies, doorklik statistieken, IP adres, type applicate (d.w.z. webbrowser) gebruikt om toegang te krijgen tot de websites en spellen beheerd door TRAVIAN, welk besturingssysteem gebruikt wordt, domein- en hostnaam waar de gebruiker toegang van heeft tot het internet, en het internetadres van de site waarvandaan de gebruiker direct naar de websites en spellen beheerd door TRAVIAN gelinkt wordt.

  TRAVIAN slaat het e-mailadres ingevuld door de gebruiker op.
  TRAVIAN is gerechtigd om dit e-mailadres te gebruiken om de speler van verbeteringen en nieuwsbrieven op de hoogte te houden.
  De gebruiker kan hier bezwaar tegen maken op ieder moment en kan schriftelijk verwijdering van zijn gegevens van de mailinglist aanvragen (d.w.z. via e-mail).
  De gebruiker zal niets in rekening gebracht worden voor zulke aanvragen, maar dient wel de kosten voor de inzending van zulke verzoeken te betalen (tegen basis tarieven).
  De gebruiker zal op de hoogte gebracht worden van dit recht tot bezwaar in iedere nieuwsbrief verzonden door TRAVIAN.

  Wat doet TRAVIAN met de opgeslagen gebruikersgegevens?
  TRAVIAN zal de automatisch verzamelde informatie door het benaderen en gebruiken van de websites en spellen beheerd door TRAVIAN door de gebruiker gebruiken om te bepalen hoe de websites en spellen benut worden en om te helpen de websites en spellen te verbeteren.
  De informatie staat bijvoorbeeld toe: (i) om te bepalen welke pagina's het populairst zijn bij de gebruikers, (ii) om te bepalen of de websites en spellen fatsoenlijk werken of dat de websites en spellen niet goed gebruikt worden, en (iii) om de gebruikerservaring op de website te verbeteren.

  TRAVIAN verzamelt en slaat protocollen welke het gebruik van websites en spellen beheerd door TRAVIAN weerspiegelen op, d.w.z. ingame gebruikersactiviteit, ingame communicatie tussen gebruikers of communicatie binnen spel gerelateerde diensten.
  Deze protocollen bevatten ook het monitoren van speelpatronen en inspecties aangaande mogelijke manipulaties van de spellen beheerd door TRAVIAN.
  Daarom kunnen deze protocollen worden gebruikt voor het detecteren en benoemen van oneigenlijke en onrechtmatige gebruikers activiteiten.
  TRAVIAN gebruikt specifieke programma's om overtredingen van de spelregels te detecteren, d.w.z. programma's welke het gebruik van verboden scripts kunnen detecteren en welke het IP adres alsmede andere data die de browser meestuurt als berichtkopgegevens verstuurt kan opslaan.
  In het geval dat TRAVIAN opmerkt dat een gebruiker handelt in strijd met zijn contractuele verplichten, d.w.z. door gebruik te maken van verboden scripts, behoudt TRAVIAN uitdrukkelijk het recht om het IP adres van betreffende gebruiker samen te voegen met reeds opgeslagen informatie betreffende de gebruiker om de gebruiker te attenderen op het breken van zijn contractuele verplichtingen.
  TRAVIAN mag verdere maatregelen treffen tegen betreffende gebruiker om zo de gebruikelijk spel diensten te herstellen.

  Voor de toepassing van de verwerking van betalingen, heeft TRAVIAN het recht om gebruikersgegevens over te dragen aan externe dienstverleners, belast met de inning van de vergoeding, voor zover dit noodzakelijk is voor de bepaling van de vergoeding en de afrekening met de gebruiker.
  TRAVIAN zal tevens gerechtigd zijn gebruikersgegevens over te dragen naar zulke derden aan wie TRAVIAN haar claims tegen de gebruiker heeft overgedragen voor zover dit nodig is voor de inning van de toegewezen claims.
  TRAVIAN zal de naam van zo'n derde aan de gebruiker vermelden.
  Indien TRAVIAN samenwerkt met derden om gebruik te maken van hun diensten, zal zij zulke derden verplichten zich te houden aan de geldende gegevensbeschermingswetten en voor adequate gegevensbescherming zorg te dragen.

  TRAVIAN mag niet-persoonlijk identificeerbare informatie samenvoegen en gebruiken voor onderzoek, reclame of marketing doeleinden en mag deze informatie en statistische gegevens uit die informatie delen, verkopen en verhuren of ruilen met adverteerders, verkopers, klanten of andere derden voor onderzoek of marketing doeleinden.
  Het eerdergenoemde gebruik van gegevens wordt anoniem gebruikt en TRAVIAN gebruikt geen automatisch verworven data om een specifieke gebruiker te identificeren.
  TRAVIAN licht de gebruiker in dat zulke informatie geen persoonlijke informatie is en daardoor niet onderhevig is aan de privacy beperkingen van deze Privacy Policy.
  Als en in hoeverre TRAVIAN gebruikt maakt van persoonlijke gegevens om gebruikersprofielen te creëren zal TRAVIAN zulke profielen niet overdragen zonder eerdere toestemming van de gebruiker en zal direct stoppen met zulk gebruik van gebruikersprofielen indien de gebruiker bezwaar maakt tegen zulk gebruik van zijn gegevens.

  TRAVIAN kan mogelijk derden de mogelijkheid verschaffen om contact op te nemen met de gebruiker voor reclame doeleinden.
  Zolang de gebruiker geen bezwaar maakt, kunnen zijn gegevens ook gebruikt worden om hem reclame te sturen welke zijn afgestemd op zijn persoonlijke interesses (gebaseerd op de informatie die hij opgestuurd heeft aan TRAVIAN en op zijn acties binnen het spel en websites beheerd door TRAVIAN).

  Veranderingen aan of verwijdering van persoonlijke gegevens

  De gebruiker kan te allen tijde aanpassingen doen aan zijn persoonlijke gegevens (d.w.z. om dit te updaten of te corrigeren) of zijn gegevens compleet te verwijderen.
  Indien de gebruiker wil dat TRAVIAN zijn gegevens aanpast of stopt deze te gebruiken, kan de gebruiker contact opnemen met TRAVIAN op support @ travian . de
  TRAVIAN zal dan zo snel mogelijk de nodige veranderingen aanbrengen of de gebruikersgegevens verwijderen.
  TRAVIAN wijst u erop dat door technische of organisatorische redenen sommige maatregelen nog steeds uitgevoerd kunnen worden nadat de gebruiker zijn verzoek tot verwijdering heeft ingediend als zulke maatregelen zijn opgestart maar nog niet zijn uitgevoerd voor die tijd.

  Informatie betreffende persoonlijke gegevens
  De gebruiker heeft het recht om gratis informatie betreffende de inhoud en omvang van zijn opgeslagen persoonlijke gegevens door een corresponderende schriftelijke mededeling aan TRAVIAN.
  Deze informatie zal gebruikelijk elektronisch verschaft worden, normaliter via e-mail.

  TRAVIAN kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd veranderen door bijgewerkte versies te plaatsen van de Privacy Policy.
  TRAVIAN raadt aan om deze Privacy Policy van tijd tot tijd opnieuw in te zien.
  Persoonlijke informatie die TRAVIAN verzamelt zal behandeld worden in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacy Policy welke geldt (zoals vermeld) op het moment dat de persoonlijke informatie verzameld wordt.
  TRAVIAN licht de gebruiker in in het geval TRAVIAN zich voorneemt het gebruik van persoonlijke gegevens uit te breiden.

  Woordenlijst
  Om een beter begrip voor deze Privacy Policy worden de belangrijkste termen hieronder beschreven:

  Wat wordt als persoonlijke gegevens beschouwd?

  Persoonlijke gegevens betekent persoonlijk identificeerbare en herkenbare informatie over een individu, zoals gedefineerd in de geldende privacy wet, en kan o.a. bevatten: Naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcard informatie.

  Wat wordt als gebruikersgegevens gezien?

  Gebruikersgegevens zijn gegevens die TRAVIAN opslaat en gebruikt als een gebruiker contact maakt met een website of spel beheerd door TRAVIAN.
  Gebruikersgegevens zijn gegevens die een gebruiker kunnen identificeren (d.w.z. domeinnaam en IP adres waarvan de gebruiker contact zoekt met de websites en spellen beheerd door TRAVIAN), de datum en tijd wanneer de gebruiker toegang zoekt tot de websites en spellen beheerd door TRAVIAN, de gebruiksomvang van de websites en spellen beheerd door TRAVIAN, alsmede informatie over welke sites de gebruiker benaderd heeft binnen de websites en spellen beheerd door TRAVIAN.

  Wat is een IP adres?
  IP adressen dienen om iedere computer te identificeren die verbonden is met het internet.
  Iedere computer verbonden met het internet kan toegewezen zijn aan specifiek IP adres, bijvoorbeeld een bepaalde numerieke combinatie.

  Wat zijn Cookies?

  "Cookies" zijn kleine textbestanden die een website naar de gebruiker's harde schijf stuurt via de browser.
  TRAVIAN gebruikt zulke cookies om informatie over bezoeken van de gebruiker en de gebruikerservaring te verhogen bij bezoeken aan websites en spellen beheerd door TRAVIAN.
  TRAVIAN gebruikt zulke cookies bijvoorbeeld om, onder andere, vorige bezoekers van de websites te identificeren, een gebruiker te identificeren wanneer hij of zij door de website bladert, en het wachtwoord van de gebruiker opslaat zodat de gebruiker deze niet iedere keer hoeft in te vullen.
  Opslag van informatie over bezoeken aan de website biedt TRAVIAN de mogelijkheid om soms de pagina's op de gebruiker aan te passen.
  Op zichzelf onthullen cookies geen e-mailadres van de gebruiker of andere persoonlijke informatie.
  TRAVIAN gebruikt de cookies niet om persoonlijke informatie te verzamelen, op te sporen of op te slaan.
  De TRAVIAN cookies worden nooit gebruikt om de activiteit van de gebruiker op websites van derden op te sporen of om spam te versturen.
  Het is mogelijk om de browser in te stellen om alle cookies te accepteren, te weigeren, of de gebruiker in te lichten wanneer een cookie ontvangen wordt.
  Het is ook mogelijk cookies te weigeren, verwijderen of anderzijds uit te schakelen op ieder moment.
  Echter, hierdoor kan de gebruikservaring van de websites en spellen beheerd door TRAVIAN geremd worden en de gebruiker kan hierdoor mogelijk niet volledig gebruik maken van alle aanbiedingen van de websites en spellen beheerd door TRAVIAN.
  Als de gebruiker bijvoorbeeld alle cookies uitschakelt of weigert, kunnen sommige multimedia afbeeldingen en grafische kunst niet correct weergegeven worden, de gebruiker kan mogelijk aanpasbare functies niet zien of de gebruiker kan meer moeite hebben met de navigatie door de website.


  München, 8. September 2009

  Travian Games GmbH
  Wilhelm-Wagenfeld-Str. 22
  80807 München
  Duitsland

  Kantongerecht München, HRB 173511
  VAT No. DE 246258085
  CEO: Florian Bohn

  Telefoon: +49/89/32 49 15 93 8
  Telefax: +49/89/32 49 15 97 3
  E-Mail: plus @ travian.de
  Laatst gewijzigd door Muchacho NL : 08-04-2010 om 11:07
  One Piece
  Mod/MH/SH (aug 2007 - feb 2010) // MH (sept 2015)

Regels voor berichten

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •